• 844.37366483
  • cqldvn@moh.gov.vn

Nghị định 54 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hướng dẫn đã ban hành đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Công văn số 18786/QLD-GT ngày 26/9/2016 của Cục Quản lý Dược gửi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc về việc triển khai hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyến

Công văn số 7350/QLD-CL ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc.

Công văn số 1365/QLD-MP ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm.

Công văn số 26687/QLD-TT ngày 30/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

Công văn số 11931/QLD-TTra gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược, mỹ phẩm