• 844.37366483
  • cqldvn@moh.gov.vn

Các sản phẩm (thuốc, vắc xin, sinh phẩm) chịu sự quản lý của Bộ Y tế, đảm bảo thuốc được lưu hành tuân thủ các quy định của pháp luật và được sử dụng một cách an toàn

Thuốc đã thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá và các quy định khác về quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại được Bộ Y Tế cấp

Công văn số 7350/QLD-CL ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc.

Công văn số 1365/QLD-MP ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm.

Công văn số 26687/QLD-TT ngày 30/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

Công văn số 11931/QLD-TTra gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược, mỹ phẩm