• 844.37366483
  • cqldvn@moh.gov.vn

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Địa Chỉ: 138A Giảng Võ
Ba Đình
Hà Nội

Email: cqldvn@moh.gov.vn
Điện Thoại: 844.37366483
Fax: 844.38234758