• 844.37366483
  • cqldvn@moh.gov.vn

Tra cứu giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Đây là dữ liệu cấp số đăng ký lưu hành gốc theo các quyết định cấp SĐK lưu hành (chưa bao gồm các dữ liệu đã được đính chính, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy ĐKLH trong quá trình lưu hành)


Tìm thấy {{totalRow | number}} kết quả giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo từ khóa {{keyWord}}...